Navigering
 
 Dating Nyheter/Dating News
 Framgångsberättelser/Success Stories
 Så fungerar det/How it works
 Om oss/About us
 Omdömen/Testimonials
 Översikt/Site Tour
 
Snabb sökning
 

 
Om oss/About us
12/08/06

Vår webbplats är en tjänst inom online dating branschen. Lanserades 2010, var det lönsamt inom tre månader och har varit så sedan dess.

Vår webbplats medlemmar varierar från 18 till över 80 år. Majoriteten av våra medlemmar är 25 år eller äldre. Dessa är de människor som har mest framgång på DateOne.se Till skillnad från de flesta andra online dating webbplatser, som fokuserar på casual dating och snabb "hook-ups", vänder sig Dateone.se till en gemenskap med singlar som söker efter något seriöst och långvarigt.


Typer av medlemmar

Vår webbplats har både "Gratis" och "Guld" medlemmar. Gratis medlemmar kan skapa en profil, ladda upp sina foton, sök medlemmen databasen och visa intresse för andra medlemmar. Gold-medlemmar kan göra allt detta och även skicka e-post och chatta med andra medlemmar.

Guld medlemskap erbjuds på 199 kr för en månad, 507 kr i tre månader och 834 sek för sex månader. Baserat på en sex månader medlemskap, är kostnaden för ett guldmedlemskap mindre än 139 kr per månad.


Framgång

Vi får hundratals framgångshistorier varje år från medlemmar som har hittat en partner på vår tjänst. Många har gift sig och vi är glada att rapportera födseln av flera Dateone.se förhållanden.


Vår webbplats som ett Advertising lösnig

Vår filosofi är att tillämpa samma metoder relationsexperter, Dem som vi använder i vår on-line erbjudande till våra annonsörer, vi skapar kontakt med likasinnade människor, vårt mål som annonspelare är att ansluta dig som annonsör, med din målgruppen.

Vår webbplats har byggt ett annonsprogram som låter annonsörer särskilt inriktade på vad som bäst passar deras marknadsföring och mål. Med hjälp av kontrollerade uppgifter från våra medlemmar under registrering kan du effektivt få ditt budskap till en mycket specifik målgrupp.

Så vad väntar du på?


---- English version: ---------------------------------------------------------------

Our site is a service in the online dating industry. Launched in 2010, it was profitable within three months and has been so ever since.

Our site members range from 18 to over 80 years old. The majority of our members are 25 years or older. These are the people who have the most success on Attractive-date.com.

Unlike most other online dating sites, which focus on casual dating and quick "hook-ups", Attractive-date.com caters to a community of singles looking for something serious and long-lasting.


Types of members

Our site has both "Free" and "Gold" members. Free members can create a profile, upload their photo, search the member database, and show interest in other members. Gold members can do all this and also send email and chat with other members.

The Gold Membership is offered at $33.99 US for one month, $49.99 US for three months and $74.99 for six month. Based on a six months membership, the cost for a Gold membership is less than $12,50 per month.


Success

We receive hundreds of success stories each year from members who have found a partner on our service. Many have gotten married and we are happy to report the birth of several Attractive-date.combabies.


Our site as an Advertising Solution

Our philosophy is to apply the same relationship management techniques that we use in our on-line offering to our advertisers; as we connect like-minded people with each other, our goal as an advertising medium is to connect you, the advertiser, with your target consumer.

Our site has built an advertising program that allows advertisers to specifically target the audience that best fits their marketing goal. Using the verified data provided by our members during registration you can efficiently communicate your message to a very specific audience.

So what are you waiting for?